Diapauza

Z WikiMrówki

Diapauza - rodzaj wstrzymania rozwoju podobny do hibernacji, który pozwala organizmowi przetrwać niesprzyjające warunki (np. susze). Diapauza zostaje wyzwolona w charakterystycznej dla danego gatunku fazie rozwoju. Rzadko kiedy organizm może przejść diapauzę kilkukrotnie. Diapauza jest częścią strategii przetrwania, jednak wejście w diapauzę nie oznacza, że organizm przetrwa np. zimę i zamrożenie.

Źródło

  • Encyclopedia of Insects, V.H Resh i R.T. Carde, 2003