Dymorfizm

Z WikiMrówki

Dymorfizm - jeśli istnieją kasty, oznacza to występowanie w jednej kolonii dwóch różnych form (w tym klas wielkości) bez form przejściowych między nimi.

Żródło

  • "Społeczeństwa owadów" - E. O. Wilson, 1979