Ergatoid

Z WikiMrówki

Ergatoid - bezskrzydła królowa. Podobnie jak interkasta z powodu braku skrzydeł i przylegających do nich mięśni przypomina robotnicę, posiada jednak cechy charakterystyczne dla królowych, takie jak przyoczka. W odróżnieniu od interkasty, ergatoidy posiadają potencjał rozrodczy.

Źródło