Fototaksja

Z WikiMrówki

Fototaksja - reakcja na bodźce świetlne. Fototaksję można podzielić na dwa rodzaje:

  • f. dodatnia - ruch w kierunku źródła światła
  • f. ujemna - ruch od źródła światła

W przypadku mrówek fototaksję dodatnią wykazują młode niezapłodnione królowe i samce, natomiast fototaksję ujemną wykazują królowe zapłodnione.

Częściową awersję do światła mogą wykazywać również robotnice.

Żródło