Fragmozja

Z WikiMrówki

Fragmozja - występowanie u organizmów żywych specyficznych cech budowy, które używane są w celach obronnych jako bariera. Przykładem fragomzji jest spłaszczona głowa Colobopsis truncata, która występuje u królowej i robotnic major, i którą posługują się by zablokować wejście do gniazda.

Zobacz też

Źródła