Ile uniesie mrówka

Z WikiMrówki

Doniesienia o mitycznych zdolnościach mrówek do unoszenia dużo większych ciężarów niż same ważą przekazywane są wśród ludzi z pokolenia na pokolenie od setek lat. Czy jest to jednak prawdą?

Przeciętny człowiek myśląc o tym zagadnieniu na pewno przypomni sobie filmy dokumentalne z ukazanymi na nich robotnicami z rodzajów Atta (np. Atta cephalotes lub Acromyrmex (np. Acromyrmex octospinosus) noszących nad głowami "żagle" z zielonych fragmentów liści.

Ile jednak może unieść mrówka? Do 1999r. sądzono, że mrówki są w stanie unieść ciężar 30-krotnie przekraczający ich własną masę. W roku 2001 przeprowadzono eksperymenty (w naturze i na sztucznym torze), które miały wnieść trochę światła w tą materię. Obiektem badań były robotnice typowo leśnego gatunku Formica polyctena (występującego również w Polsce) znane z budowy wysokich kopców. Jak się okazało, możliwość podniesienia danego ciężaru jest ściśle skorelowana z masą ciała danej robotnicy.

Mistrzem podnoszenia ciężarów okazała się być robotnica ważąca zaledwie 8.9?mg, która uniosła ciężar o wadze 39,7-krotnie przewyższający jej masę ciała (w warunkach laboratoryjnych). Badania w terenie wykazały, że mrówki tego gatunku mogły swobodnie (tzn. bez dotykania przedmiotem o podłoże) przenosić ciężary do średnio 9,7 wagi ich ciała.

Żródła