Interkasta

Z WikiMrówki
Interkasta - Myrmica cf. sabuleti

Interkasta - osobnik, który w głównym zamyśle rozwijał się jako forma płciowa, np. królowa; w pewnym momencie jednak - przed przepoczwarzeniem - zaszła zmiana warunków w wyniku czego doszło do anomalii rozwojowych. Takie intermorfy znane są u wielu gatunków. Przykładem zmiany warunków może być przegłodzenie lub zarażenie nicieniami (znane przypadki u Myrmica). Interkasty ( w odróżnieniu od ergatoidów) nie posiadają potencjału rozrodczego.

Zaproponowanie używania określenia interkasta (lub intermorf) należy przypisać Christianowi Peetersowi. Celem było odróżnianie od siebie ergatogynicznych królowych od osobników, które mają morfologię pośrednią między królowymi i robotnicami.

Zobacz też

Źródło

Interkasta - Myrmica cf. sabuleti
Interkasta i robotnica, porównanie -Myrmica cf. sabuleti