Jajo

Z WikiMrówki
Królowa Formica cunicularia składająca jajo

Jajo- jedna z faz rozwoju nowego osobnika. Jaja zawierają składniki odżywcze, które pozwalają rozwijać się zarodkowi bez organizmu-matki. Nie pobiera pokarmu ze źródeł zewnętrznych. Stanowi osłonę zarodka przed nieprzyjaznym środowiskiem. Wartość odżywcza sprawia, że jaja są cenionym pokarmem.

Jaja składane są przez owady, ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki (niektóre).

Mrówcze jaja mają formę podobną do niewielkiej fasolki lub tic-tac (często nie są większe od główki szpilki) barwy mlecznobiałej lub żółtawej. Nie widać na nich żadnych podziałów na segmenty. Z jaj diploidalnych powstają samice, a z haploidalnych samce (zdarzają się odstępstwa od reguły).

Do składania zapłodnionych jaj zdolne są w większości przypadków tylko królowe (polskie gatunki). Zdarzają się także odstępstwa od tej reguły, gdzie również robotnice lub ich część jest do tego zdolna - np. po utracie królowej lub przy słabo rozwiniętym podziale na kasty. Często zdarza się, że robotnice składają tzw. jaja troficzne - niezapłodnione jaja, niezdolne do rozwoju, które Służą jako pokarm dla larw.

Zobacz też

Źródła