Komensal

Z WikiMrówki

Komensal- organizm jednego gatunku żyjący w bliskiej więzi z innym gatunkiem nie czyniąc mu szkody.


Na podstawie