Melitofagia

Z WikiMrówki

Melitofagia (ang. pollenivory) - odżywianie się pyłkiem kwiatowym podczas całego lub tylko części życia danego organizmu w celu pozyskania substancji stymulujących (a nie jako zaspokojenie potrzeb).

Żródło

Zobacz też

  • "Rubbish dump reveal the diet of ant colonies: Myrmica schencki Em. and Myrmica rubra (L.) (Hymenoptera:Formicidae) as facultative pollen-eaters"