Oligotop

Z WikiMrówki

Oligotop - organizm o małych zdolnościach przystosowawczych i często mniejszych zasięgach geograficznych.


Na podstawie