Polietyzm

Z WikiMrówki

Polietyzm (ang. polyethism) - podział pracy pośród osobników u owadów społecznych ze względu na wykonywany rodzaj pracy. Rozróżnia się dwa jego rodzaje:

  • polietyzm kastowy - morfologiczne rozróżnienie osobników na różne kasty (królowe, robotnice minor, media, major etc.) pełniące z góry określone role w kolonii. Ściśle związany z allometrią i zmienianiem się proporcji ciała.
  • polietyzm przejściowy (wiekowy) - osobnik pełni różne role w ciągu swojego życia, zmieniające się okresowo.

Zjawisko polietyzmu występuje u mrówek i pszczół miodnych.

Zobacz też

Żródła

  • Wikipedia]
  • "Encyclopedia of Insects (Second Edition)" - red. V.H. Resh, R.T. Cardé, 2009, ISBN-13: 9780123741448
  • "Społeczeństwa owadów" - E. O. Wilson, 1979