Rójka

Z WikiMrówki


Rójka lub rojenie - wyrojenie z gniazda dorosłych osobników płciowych, które następnie przystępują do kopulacji. Rójka występuje u większości gatunków mrówek (oraz innych owadów).

Seedling.svg.png


Ten artykuł to zaledwie zalążek. Jeśli chcesz pomóc nam go rozwinąć, poproś o konto i napisz coś więcej!

Pomocy w edycji udzieli ci artykuł Pomoc:Edycja oraz kategoria Edycja.

Seedling.svg.png