Robotnica

Z WikiMrówki

Robotnice - to córki królowej. Stanowią najliczniejszą kastę w koloni mrówek. Są bezpłciowe, chociaż faktycznie są one samicami, ale z niedorozwiniętymi narządami rozrodczymi. Robotnice wykonują różne czynności związane z obroną mrowiska, zaopatrywaniem go w pokarm oraz opieką nad potomstwem. Budowa robotnic jest niekiedy zróżnicowana nawet w obrębie tego samego gatunku.[1]

Zobacz też

Źródło