Rodzaj (biologia)

Z WikiMrówki
Przykład - Formica fusca

Rodzaj - jedna z głównych kategorii systematycznych obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie charakterystycznych dla nich wspólnych cech taksonomicznych. Wyższą od rodzaju kategorią podstawową jest rodzina, niższą gatunek.

Zobacz też