Samiec

Z WikiMrówki
(Przekierowano z Samimec)
Samiec Lasius flavus

Samiec - należy do kasty płciowej i nazywany jest również trutniem.

Porównanie poszczególnych kast na Temnothorax crassispinus. 1-królowa, 2-5 -samiec, 6-7 -robotnica, 8-larwa

U eusocjalnych Hymenoptera (mrówki, osy, pszczoły) samce nie udzielają się w rozwoju kolonii oraz w opiece nad potomstwem. Zazwyczaj giną wkrótce po kopulacji i locie godowym.

W gnieździe najczęściej samce zdane są na łaskę dokarmiających je drogą trofalaksji robotnic. Związane jest to z uwstecznieniem i niedostosowaniem żuwaczek do pobierania pokarmu.

Samce pojawiają się dopiero w dojrzałej kolonii w lecie i wylęgają się z jaj niezapłodnionych (z wyjątkami w obrębie pewnego gatunku).

Wygląd

W obrębie Błonkówek samce nie wykazują zbytnich różnic morfologicznych. Najczęściej są mniejsze (ewentualnie porównywalne) od królowej danego gatunku. Te zazwyczaj uskrzydlone przez całe swoje krótkie życie formy wyróżnia wydłużony i haczykowato zagięty do dołu odwłok z aparatem kopulacyjnym na końcu, przy czym widocznych jest od 5-6 tergitów odwłoka. Sylwetka samca jest raczej smukła, chociaż zaznacza się mocno rozbudowany tułów (nawet bardziej niż u samic). Charakterystyczne dla samców są ogromne wypukłe oczy w stosunku do wielkości, niedużej zresztą, głowy. Czułki zwykle mają o 1 człon dłuższe niż królowe i robotnice.

Zobacz też