Stenotop

Z WikiMrówki

Stenotop - organizm nieznoszący większych wahań środowiska (niska ich tolerancja). Żyje w środowiskach o ściśle określonych warunkach, zwykle na niedużych obszarach geograficznych. W ekologii stenotopy funkcjonują jako wrażliwe wskaźniki zmian środowiska.

Na podstawie