Sternity

Z WikiMrówki

Sternit - płytka brzuszna szkieletu zewnętrznego w każdym segmencie ciała stawonogów [1]

Zobacz też

Źródło