Trofalaksja

Z WikiMrówki

Trofalaksja - wymiana pokarmu pomiędzy członkami kolonii. Może być jedno lub obustronna. U mrówek obserwuje się trofalaksję stomodealną (tj. pokarm wydobywa się przez otwór gębowy).

Trofalaksja1.jpeg
Trofalaksja2.jpg


Źródła